Onsdag den 21. september 2022

Generalforsamling ½ to pigerne tirsdag den 25. oktober 2022 efter spil

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Valg til bestyrelsen. På valg Britta Lund.
  5. Valg af suppleant: På valg Inger Mortensen
  6. Kontingent næste år
  7. Indkomne forslag. Forslag skal sendes til Annie senest 6. oktober 2022
  8. Evt.

 

  1. Julehygge tirsdag den 6. december (arrangeres af afgående og nyvalgte medlemmer af bestyrelsen.

 

Du skal tilmeldes på:

Golfboks og til spisning hos Annie (tager tilmeldingsliste med om tirsdagen, ellers på mail).

BINDENDE TILMELDING SENEST TIRSDAG DEN 18. OKTOBER af hensyn til holdopstilling og restauranten.

 

Hilsen bestyrelsen

Golf er sporten, som kombinerer sportslige udfordringer, naturoplevelser, motion, socialt samvær og nye gode venner.

Hvem er vi?

1/2 to pigerne er en flok golfglade piger, som hver tirsdag året igennem spiller en golfrunde med efterfølgende hyggeligt samvær.

I sommertiden er starttidspunktet 13.30 med mødetid 13.15. I vintertiden er mødetiden 15 min. før det starttidspunkt i golfboks, som er reserveret til ½ to pigerne.

Tilmelding til tirsdagens runde sker ved tilmelding i golfboks i henhold til de af KLG fastsatte regler.

Nye medlemmer

Har du lyst til at deltage i vores spil og samvær er du hjertelig velkommen.

Alle piger, der er fyldt 21 år, er medlem af Kaj Lykke Golfklub og har max. 48 slag kan deltage.

Vi har pt. en enkelt på venteliste, men du er meget velkommen til at henvende dig til et bestyrelsesmedlem og forhøre nærmere.

Du er også meget velkommen til at være med som gæstespiller.

Bestyrelsen

Kaptajn:
Annie Clausen
Mobil 29 35 80 76

Kasserer:
Britta Lund
Mobil 24 22 47 57

Bestyrelsesmedlem:
Else Andersen
Mobil 29 89 57 42

Suppleant:
Inger Mortensen
Mobil 23 43 77 20